Nieuwe wet “esthetische niet chirurgische geneeskunde”

De Senaat keurde een wettekst goed die de esthetische geneeskunde reglementeert. Een primeur voor Europa!
De groeiende geestdrift van de Belgen voor medische ingrepen die te klasseren zijn onder de noemer ‘esthetische ingrepen’ zette de politieke wereld ertoe aan in actie te schieten en zo de afwezigheid van een wettelijk kader in te vullen.
Prestaties in de esthetische geneeskunde, chirurgie inbegrepen, konden door elke houder van een diploma geneeskunde uitgevoerd worden. Het gebrek aan een wettelijke definitie van deze specifieke medische handelingen maakte het zelfs mogelijk voor niet-artsen om bepaalde handelingen uit te voeren.
Deze situatie leidde tot heel wat uitwassen en zorgde voor een reëel gevaar voor de gezondheid.
Sinds kort is het in ons land officieel: in de esthetische geneeskunde en de esthetische chirurgie zal alles er anders uitzien! De esthetische geneeskunde krijgt een duidelijk juridisch kader dat erop gericht is de gebruiker ervan te beschermen en uitwassen te vermijden. De wetgever definieerde de bekwaamheden van elke type zorgverstrekker en maakte met name een onderscheid tussen esthetische chirurgie en niet-chirurgische esthetische geneeskunde.
Geneesheren-specialisten mogen esthetische chirurgie of esthetische geneeskunde aanbieden die betrekking heeft op het anatomisch kader van hun specialiteit (een oogarts mag bijvoorbeeld werken aan het oog, maar mag geen liposuctie uitvoeren en een gynaecologe mag geen anti-rimpelbehandeling in het aangezicht doen)
De nieuwe titel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde wordt gecreëerd.
Er komt ook een universitaire opleiding  in deze discipline.
                                                                                                                                              (uit de patiëntenkrant 23/4/2013)
Half september 2015 heeft de senaat de amendementen tegen deze wet verworpen. Dit wil zeggen dat deze wet goedgekeurd werd en nu in voege is.